Publikace

OBECNÁ KINEZIOLOGIE

Cílem knihy je přinést čtenáři text, který se zabývá kineziologickými vztahy, popisem jejich problematiky a popisem nejdůležitějších svalových skupin, které hrají podstatnou a vlastně zásadní roli při vzniku funkčních a následných možných strukturálních poruch pohybového aparátu. Čtenář tak dostane návod, na jaké segmenty a struktury se zejména zaměřit při vyšetřování a diagnostice. Dozví se, jakým způsobem jsou svalové skupiny propojené a jak se navzájem ovlivňují.

Knihu je možno zakoupit prostřednictvím www.eureko.cz.