PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

STUDIUM

 • v roce 1995 jsem složil maturitní zkoušku na High School v Saint Peter v Minnesotě v USA
 • v roce 1996 jsem maturitní zkouškou ukončil studium na Gymnáziu v Jablonci nad Nisou
 • v roce 2002 jsem ukončil magisterské studium oboru fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze
 • v roce 2005 jsem ukončil doktorské studium oboru biomechanika a rigorózní studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze

ZAMĚSTNÁNÍ

 • v letech 2002 až 2004 jsem pracoval jako fyzioterapeut v soukromém lékařském a rehabilitačním centru City Med, s.r.o. v Praze
 • v letech 2002 až 2003 jsem působil jako externí fyzioterapeut pro cyklistický MTB BIKING TEAM Česká spořitelna
 • v letech 2003 až 2004 externí spolupráce s rakouským cyklistickým silničním týmem APO – HERVIS SPORT
 • v letech 2004 až 2014 jsem působil jako vedoucí fyzioterapeut na Oddělení fyzikální a rehabilitační medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o.
 • v letech 2003 až 2017 jsem působil na katedře anatomie a biomechaniky na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, zpočátku jako asistent a od roku 2005 jako odborný asistent
 • v letech 2007 až 2008 jsem působil jako odborný asistent Ústavu zdravotnických studií na Technické univerzitě v Liberci
 • od roku 2007 pracuji jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické při Technické univerzitě v Liberci
 • od roku 2005 jsem externím spolupracovníkem měsíčníku Bazén a Sauna
 • od roku 2008 probíhá externí spolupráce se Strojní fakultou při Technické univerzitě v Liberci
 • od roku 2014 jsem vedoucím Centra sportovní medicíny při Technické univerzitě v Liberci
 • od roku 2017 jsem externím odborným asistentem na katedře zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

VÝUKA

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK – katedra anatomie a biomechaniky:

 • výuka předmětů pregraduálního studia Anatomie a obecná kineziologie, Kineziologie
 • výuka předmětu postgraduálního studia Kineziologie pohybového ústrojí člověka

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická – katedra tělesné výchovy:

 • výuka předmětů pregraduálního studia Anatomie člověka, Funkční anatomie, Obecná kineziologie, Regenerace ve sportu

VĚDA A VÝZKUM

 • aktivní účast při řešení grantů
 • vývoj a využití nové metody myotonometrie

ABSOLVOVANÁ ŠKOLENÍ, OSVĚDČENÍ A CERTIFIKÁTY

 • magisterský titul v oboru fyzioterapie (FTVS UK v Praze) – 2002
 • doktorský titul v oboru biomechanika (FTVS UK v Praze) – 2005
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (Ministerstvo zdravotnictví) – 2013 
 • kurz akupunktury (Kabinet akupunktury IPVZ Praha) – 2008
 • kurz Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové (FTVS UK v Praze) – 2002
 • kurz Terapeutické využití kinesiotapu (REHASPORT TRADE, s.r.o.) – 2011
 • postgraduální kurz základní techniky osteopatie (FICO Belgium) – 2014
 • vzdělávací kurz Hilterapia (ASA) – 2013
 • kurz metody SM systém – spirální stabilizace (SM systém) – 2014