Úvod

 


FYZIOTERAPIE


  • možnost komplexního ošetření bez limitů od pojišťoven
  • specializace na značné množství rehabilitačních přístupů a technik
  • využití zkušeností ze soukromého i státního rehabilitačního zařízení
  • využívání nejnovějších poznatků díky propojení na vysoké školy, vědu a výzkum
  • díky zájmu o sport a působnosti ve sportovních laboratořích specializace také na sportovní rehabilitaci

LASEROVÁ HILTERAPIE


  • nový druh terapie používaný v nejmodernějších zdravotnických centrech – v ČR je tímto vysokointenzívním laserem vybaveno pouze několik pracovišť
  • Hilterapie je účinné řešení nejsložitějších chronických degenerativních onemocnění (např. artróza)
  • je ideální pro obnovení funkčnosti po traumatech a chirurgických zákrocích
  • vhodná je i pro léčbu bolestivých zánětlivých patologií
  • Hilterapie je využívaná také sportovci (například na LOH 2012 v Londýně)